PIERWSZE SPOTKANIE

Czego można się spodziewać?

Pierwsze spotkania to zazwyczaj 3-4 konsultacje, które pomagają przyjrzeć się aktualnie przeżywanym trudnościom i nadać im wstępne (robocze) zrozumienie. W trakcie tych spotkań pacjent może swobodnie opowiedzieć o tym, co go trapi i czego tak naprawdę dotyczy jego problem. Terapeuta stara się zawiesić oceny i reagować z empatią oraz wiernie odzwierciedlić to, co słyszy. Poza tym dopytuje, konkretyzuje, podsumowuje i buduje w swojej głowie obraz tego z czym zmaga się osoba, która do niego przychodzi. Na tej podstawie może potem zaproponować dalsze (według niego) najbardziej odpowiednie formy pracy. Pacjent zyskuje okazję aby na to, czego doświadcza spojrzeć z nieco innej perspektywy, zobaczyć pomijane dotąd aspekty i uświadomić sobie, co z czego może wynikać. To jest też czas oswajania się z terapeutą i jego sposobem pracy aby móc podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii lub rezygnacji z dalszego wsparcia.