PSYCHOTERAPIA

Czym JEST?

Psychoterapia to jedna z najbardziej powszechnych i najskuteczniejszych metod pomocy psychologicznej. Stosowana jest celem leczenia chorób i zaburzeń psychicznych oraz wspomagania rozwoju osób, które z jakichś przyczyn (wewnętrznych lub zewnętrznych) „stanęły w miejscu” .

Czym NIE jest?

Proces psychoterapii nie jest ukierunkowany na szybkie pozbycie się objawów/problemów, a gabinet terapeuty to nie miejsce, gdzie słyszy się oceny, błyskotliwe rady jak poczuć się lepiej lub podpowiedzi, co zrobić żeby skutecznie zmienić siebie/swoje życie na lepsze. Relacja między psychoterapeutą a pacjentem różni się od relacji towarzyskich, nieformalnych. Psychoterapeuta nie ujawnia tylu informacji o sobie co pacjent, a rozmowa terapeutyczna nie jest zwykłą pogawędką.

Kim JEST psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to wykwalifikowany specjalista, który za pomocą rozmowy, nawiązania odpowiedniej relacji oraz dopasowania właściwych metod leczenia pomaga pacjentowi w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, swoich emocji, myśli i reakcji. Psychoterapeuta nie przepisuje leków (chyba, że jednocześnie jest lekarzem, np. psychiatrą) ale zdarza się, że jeśli uzna to za pomocne, zaleca konsultację u innego specjalisty. Psychoterapeuta przestrzega kodeksu etycznego, regularnie superwizuje swoją pracę i aktualizuje wiedzę uczestnicząc w konferencjach, seminariach czy szkoleniach.